Aktualności

Badania jakościowe

Badania jakościowe

Październik 10, 2023

Ukończyliśmy drugi etap prac nad diagnozą poziomu zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorstw rodzinnych, czyli badania jakościowe, które zrealizowaliśmy poprzez 20 …

Zobacz więcej
Zakończenie badań 600 przedsiębiorstw rodzinnych

Zakończyliśmy realizację ogólnopolskiego badania ilościowego 600 przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Celem tego działania jest diagnoza poziomu zrównoważonego rozwoju wśród …

Zobacz więcej
Koncepcja procesu badawczego

Zespół ekspercki projektu zakończył prace nad przygotowaniem koncepcji procesu badawczego polskich firm rodzinnych, w którym opisane zostały między innymi cele, …

Zobacz więcej
Rozpoczęcie realizacji projektu

Rozpoczęliśmy realizację projektu "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania". Celem realizacji projektu jest popularyzacja wiedzy …

Zobacz więcej