O projekcie

Whitney leaning against a railing on a downtown street

Celem realizacji projektu "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania" jest popularyzacja wiedzy naukowej na temat zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych. W pierwszej kolejności zidentyfikujemy poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, który zaprezentujemy w postaci raportu. Uzyskane wyniki diagnozy będą stanowiły podstawę do wypracowania wspólnie przez środowisko naukowe, biznesowe oraz instytucji otoczenia biznesu (IOB) rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w zakresie zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych. W tym celu zorganizujemy wielostronne spotkania, inicjując tym samym nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu oraz dążąc do zbudowania trwałej platformy dla efektywnej współpracy. Projekt ma celu również popularyzację osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych oraz szeroko rozumianej nauki.

Do naszego przedsięwzięcia zaprosimy przedstawicieli polskiego środowiska nauki, przedsiębiorstw rodzinnych oraz instytucji otoczenia biznesu (IOB) zrzeszające i wspierające biznes rodzinny w Polsce. Proponowany projekt, o zasięgu międzynarodowym, będzie realizowany w oparciu o fundament w postaci kontynuacji i zacieśnienia współpracy świata nauki i biznesu.

Za realizację oraz merytoryczne kwestie w projekcie odpowiada Zakład Family Business Research Network Fundacji Polskiej Akademii Nauk (FaBeRNET). Zakład ten skupia ekspertów, w tym naukowców zaangażowanych w prowadzenie badań nad przedsiębiorczością rodzinną, inicjowanie nowych kierunków działań, jak również poszukiwanie możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Członkowie FaBeRNET posiadają szerokie kontakty z przedsiębiorstwami rodzinnymi oraz IOB, które zostaną wykorzystane przy organizacji pikników upowszechniających wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju firm rodzinnych.

Projekt "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania" doskonale wpisuje się w światowy nurt szeroko rozumianej popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju zgodnie z koncepcją triple bottom-line.

Całkowita wartość projektu: 530 000,00 zł, kwota dofinansowania: 477 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 2022-12-06 do 2024-12-05

Wykonawcą projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Projekt "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych - rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania" jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Społeczna odpowiedzialność nauki"; Numer projektu: SONP/SN/548457/2022

Kontakt do biura projektu:
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,
tel. (81) 745 05 00 lub (81) 745 06 00
e-mail: [email protected]