Publikacje

Czerwiec 17, 2024

Raport "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych"

Opracowanie zatytułowane „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – stan i uwarunkowania” stanowi jeden z efektów projektu badawczego „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” (SONP/SN/548457/2022).

Raport stanowi diagnozę percepcji działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, przygotowaną na podstawie badań bezpośrednich 600 firm rodzinnych z Polski, uzupełnionych informacjami zgromadzonymi w trakcie 27 wywiadów z przedstawicielami firm rodzinnych. Ponadto zawiera wyniki badań obejmujące ocenę stanu kapitału ludzkiego, społecznego i przeżywalności firm, które to czynniki budują podstawy zapewniające równowagę pomiędzy społecznym, ekonomicznym i środowiskowym obszarem zrównoważonego rozwoju. Zgromadzone informacje zostały uzupełnione o diagnozę wartości społeczno-emocjonalnych w firmach rodzinnych oraz ocenę ich orientacji przedsiębiorczej. Opracowanie stanowi tym samym kompleksowe studium diagnostyczne firm rodzinnych w rożnych obszarach składających się zarówno na ich dobrostan emocjonalny, jak i racjonalny. Są one kluczowe dla ponadpokoleniowego funkcjonowania tych firm i jednocześnie pozwalają je ocenić jako sprzymierzeńców wszystkich interesariuszy zainteresowanych zachowaniem odpowiedniego poziomu różnorodnych zasobów i dóbr dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – stan i uwarunkowania 5.29 MB
Wrzesień 11, 2023

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne do pobrania:

  • - plakat informacyjny o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa
  • - logotypy projektu "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych"

Plakat informacyjny 483.33 KB
Logotyp projektu [PNG] 38.78 KB
Logotyp projektu [PDF] 6.84 KB