Zakończenie badań 600 przedsiębiorstw rodzinnych

Zakończenie badań 600 przedsiębiorstw rodzinnych

Wrzesień 1, 2023

Zakończyliśmy realizację ogólnopolskiego badania ilościowego 600 przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Celem tego działania jest diagnoza poziomu zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorstw rodzinnych, a w następnej kolejności wypracowanie nowej jakości we wspólnych relacjach pomiędzy sferą biznesu – firmami rodzinnymi – i sferą nauki oraz dążenie do budowy trwałej platformy dla efektywnej współpracy środowiska naukowego, biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu, jak również sporządzenie rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Badaniem objęto spółki prawa handlowego, będące jednocześnie przedsiębiorstwami rodzinnymi, posiadającymi siedzibę w Polsce.

Kolejny etap naszych działań to badania jakościowe (IDI), a następnie organizacja spotkań w formie pikników upowszechniających, w ramach których zostaną przedstawione całościowe wyniki diagnozy. Dzięki temu przedstawiciele przedsiębiorstw rodzinnych zdobędą wiedzę na temat korzyści, jakie może im przynieść zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Dziękujemy wszystkim reprezentantom firm rodzinnych, którzy wzięli udział w badaniu. Uzyskane informacje będą nieocenione jeśli chodzi o dalsze działania i jakość rekomendacji kierunków i sposobów oddziaływania w zakresie zrównoważonego rozwoju.